• Over C.H.I.C. & M

    Over C.H.I.C. & M

Over C.H.I.C&M

Bureau C.H.I.C&M is 4 jaar zelfstandig ondernemer voor behandeling en begeleiding van jong volwassenen en volwassenen. Ik werk tevens als onderaannemer van een behandelaar en neem dan het ambulante deel van diagnostiek en of behandeling voor mijn rekening. Ik heb verschillende aanvullende opleidingen gedaan waarvan ik de kennis kan toepassen in de behandeling en of begeleiding. Naast de verschillende therapievormen ben ik ook in staat om een stuk verpleegkundige zorg te bieden. Gedacht kan worden aan:
  • Somatische screening
  • Leefstijladviezen
  • Diabetes zorg
  • Medicatiebegeleiding
Mocht er een andere verpleegkundige vraag zijn waarvoor ik wel bevoegd ben maar mijzelf niet bekwaam voel, dan kan ik mijzelf daar eventueel voor laten bijscholen. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen en diverse persoonlijkheidsstoornissen. Ik ben voldoende op de hoogte van andere problematieken om hier ook begeleiding/behandeling in te kunnen bieden.

Missie

Bureau C.H.I.C&M vindt het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden, dat mensen een doel hebben in het leven en invloed hebben op hun eigen leven en omgeving. Ik streef naar zorg die werkt. Naast het werken met gestandaardiseerde zorg is er ook ruimte om ‘out of the box’ te denken en creatief te zijn. Er is tevens aandacht voor culturele opvattingen en er is respect voor de eigenheid van mensen.

Ik geloof in de kracht van de mens. De werkwijze is open, persoonlijk, betrouwbaar en beschikbaar. De vraag van de mens is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig waarbij er continue gekeken wordt waar er vernieuwd en verbeterd kan worden.

Met wie

Samen met de mens, en als jij dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we samen een zorgplan op om hersteldoelen te bereiken. Bureau C.H.I.C&M werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers en andere inspirerende zelfstandige behandelaren

Registraties

BIG-Register, Ministerie van volksgezondheid Welzijn en Sport Registratienummer: 89919973630

VGCt, Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Registratienummer: Lid status cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt i.o.

IPT, Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Registratienummer:

ZZP Nederland, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Aansluitnummer: 11073336 zie bijlage