Aanmelden

Aanmelden

Voor aanmeldingen voor de hulpverlening die geboden wordt vanuit Bureau C.H.I.C&M is geen verwijzing nodig van de huisarts. De geboden zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning middels een Persoonsgebonden Budget. Wanneer je besluit te kiezen voor een pgb, dan kiest je voor eigen regie, omdat je zelf wil bepalen hoe, waar, wanneer en van wie je de zorg wilt ontvangen.

Er vind eerst een indicatiestellingsgesprek plaats en samen brengen we de problemen en zorgen in kaart. Als er uit dit gesprek blijkt dat je hulp nodig hebt wordt er een verzoek ingediend bij de gemeente voor hulp of ondersteuning. Voor meer informatie zie: ambulante hulpverlening.

Als er vanuit het indicatiestellingsgesprek blijkt dat er meer zorg nodig is kan er in overleg met jou gebruik gemaakt worden van de samenwerking met andere zelfstandige behandelaren die Bureau C.H.I.C&M heeft. Voor die zorg is wel een verwijzing nodig van de huisarts. Dit is voor de zorg die vergoed wordt uit de Zorgververzekering wettelijk verplicht.

Wachttijd Bureau C.H.I.C&M heeft momenteel een wachttijd van 3 maanden. Je kan altijd een belafspraak maken om samen te kijken wat er eventueel mogelijk is.